جوامع سری جهانی و تحولات أخرزمان - تحولات آخر الزمان

در مورد  بررسی علمی شکل گیری نشانه های بزرگ آخر زمان  بحث های علمی زیادی در بین دانشمندان رشته های مختلف  در گرفته است . یکی از مهم ترین نشانه ی بزرگ وقوع قیامت طلوع خورشید از غرب به شرق می باشد . شاید برای افراد عادی چگونگی شکل گیری همچون حادثه ایی بسیار دور از ذهن بنمایاند. راههای وقوع این پدیده محیر العقول از طریق جابجایی قطبین زمین و معکوس شدن دوران زمین انجام پذیر می باشد که وقوع چنین امری در آینده نزدیک امکان پذیر است اولین بار دانشمندان محل قطب شمال مغناطیسی را در سال 1831 كشف كردند، این موقعیت تا سال 1904 ثابت بود تا اینكه از این سال تا1989 قطب شمال مغناطیسی بدلیلی نا معلوم و با سرعت 9 مایل در سال بسمت سیبری حركت كرد، از 1989 تا كنون این سرعت افزایش یافته است و به 37 مایل در سال رسیده است!

قدر مسلم تاثیر طوفانهای گاه و بیگاه خورشیدی بر محور مغناطیسی زمین میتواند تاثیر بگذارد و شاید ضربه شروع این پدیده توسط همین عامل زده شده باشد، شاید تغییرات مداوم بوجود آمده توسط این ورودی موجب حركت مداوم محور مغناطیسی شده اند. حالت عادی اعمال شدن میدانهای مغناطیسی ساطع شده از خورشید بر سپر مغناطیسی زمین، اثرات متقابل خنثی شده و تغییری در مكان قطبهای مغناطیسی بوجود نمیاید یك طوفان خورشیدی كه به صورت نا متعادل به میدان مغناطیسی زمین برخورد كند میتواند منجر به اعمال گشتاور مغناطیسی بر هسته جامد زمین شده و آنرا جابجا كند كه این امر منجر به جابجائی قطبها میشود، شبیه به آنچه كه در موتورهای الكتریكی رخ میدهد

اولین بار تئوری تغییر زاویه محور مغناطیسی زمین توسط یك مهندس برق به نام Hugh Auchincloss Brown ارائه گشت، او

بیان كرد كه این تغییرات حداقل هر هفت هزار سال یكبار روی میدهند.

آخرین تحقیقات انجام شده در این زمینه توسط

Adam Maloof of Princeton University and Galen Halverson of Paul Sabatier University in Toulouse, France

نشان میدهد كه این تغییرات حداقل در 800 میلیون سال گذشته بطور مداوم صورت پذیرفته اند، آخرین مورد از تغییرات ناگهانی باعث شده است كه قطب شمال از مكان قبلی خود در میانه قاره آمریكای شمالی بطور ناگهانی 50 درجه جا بجا شود و به مكان كنونی انتقال یابد، این پدیده باعث تغییرات شدیدی در سطح آب اقیانوسها و تركیب شیمیائی آنها شده است! والبته كج شدن بیشتر محور چرخش زمین نسبت به صفحه گردش آن بدور خورشید تا این میزان موجب ماكزیمم شدن گشتاور ناشی از برخورد میدان مغناطیسی یك طوفان خورشیدی بیموقع باشد، چنین امری میتواند موجب تغییر سریع محل قطبها شود، انچه كه مسلم است فعالیتهای خورشیدی در چند سال آینده به میزان حداكثری خود میرسند! در صورت رخ دادن چنین رویدادی ممكن است مكان قطبهای شمال و جنوب بطور كامل دگرگون شود، در این صورت جهت چرخش زمین تغییر خواهد كرد و همانطور كه بر برخی پیشگوئیها آمده خورشید از غرب طلوع میكند و تمامی محاسبات نجومی به هم خواهند خورد و خسوف و كسوف بیموقع روی میدهد، البته این تاثیرات به میزان زیادی نیز بسته به موقعیت كره ماه در لحظه اثابت طوفان خورشیدی دارد.

این رویداد قبلا نیز اتفاق افتاده است، حدود 780000 سال پیش یك مورد جابجائی قطبها روی داده است و مورد بعدی 300000 سال پیش بوده، اكنون 480000 سال است كه این اتفاق نیافتاده یعنی تقریبا همزمان با سن قدیمیترین آثار مربوط به حضور انسان هموسپیان (انسان كنونی) كه در اسرائیل بدست آمده اند و نیز همزمان با شروع انقراض نسل انسانهای نئاندرتال. ولی به احتمال این تحول بدون بازگشت خواهد بود و فرا رسیدن قیامت را نوید خواهد داد

نوشته شده در تاریخ شنبه 16 مهر 1390    | توسط: مهدی    | طبقه بندی: علامت های قیامت، 21 دسامبر 2012 یا 1 دی 1391،     |
نظرات()