هنگامی که سلاحها و زنجیرها در شکم ماهی، گنجانده شوند، از داخل آن مردی خارج می شود که به زودی جنگی بسیار شدید را برپا خواهد کرد. ناوگان دریایی او به دوردستها سفر خواهد کرد. تا آنکه نزدیک سواحل ایتالیا، آشکار خواهد شد. C2 Q5  در این رباعی، مقایسه یک زیردریایی با ماهی صورت گرفته است. این تنها تصوری است که در قرن شانزدهم، یک فرد می توانست از یک زیردریایی هستهای قرن 21 ام داشته باشد. نوسترآداموس، در این رباعی میگوید که این زیردریایی ها در کنار رزمناوها، از دوردستها به سواحل ایتالیا خواهند رسید و این سرآغاز شعلهور شدن شرارههای جنگ در جهان خواهد بود. آتش این جنگ شدید، با خروج یک فرد مهم از زیردریایی اش که به سواحل ایتالیا رسیده است، افروخته می شود. نوسترآداموس در یک رباعی دیگر، نوعی ماشین جنگی پیشرفته را به تصویر کشیده است که بی شباهت به هاورکرافتهای امروزی نمی باشد:  ماهی که در خشکی و دریا حرکت می کند، هنگامی که با موجی سهمگین در کنار ساحل سر از آب بیرون می آورد، شکلی عجیب و رعبانگیز و جنسی نرم و قابل انعطاف دارد. دشمن به سرعت از دریا به دروازههای شهر خواهد رسید. C1 Q29 نوسترآداموس، در این رباعی، به شکلی زیبا، یک هاورکرافت امروزی را توصیف کرده است. اما برای انسان قرن شانزدهمی، تصویر چنین وسیلهای، بسیار شگفتآور و ترسناک است.
هنگامی که سلاحها و زنجیرها در شکم ماهی، گنجانده شوند، از داخل آن مردی خارج می شود که به زودی جنگی بسیار شدید را برپا خواهد کرد. ناوگان دریایی او به دوردستها سفر خواهد کرد. تا آنکه نزدیک سواحل ایتالیا، آشکار خواهد شد. C2 Q5

در این رباعی، مقایسه یک زیردریایی با ماهی صورت گرفته است. این تنها تصوری است که در قرن شانزدهم، یک فرد می توانست از یک زیردریایی هستهای قرن 21 ام داشته باشد. نوسترآداموس، در این رباعی میگوید که این زیردریایی ها در کنار رزمناوها، از دوردستها به سواحل ایتالیا خواهند رسید و این سرآغاز شعلهور شدن شرارههای جنگ در جهان خواهد بود. آتش این جنگ شدید، با خروج یک فرد مهم از زیردریایی اش که به سواحل ایتالیا رسیده است، افروخته می شود. نوسترآداموس در یک رباعی دیگر، نوعی ماشین جنگی پیشرفته را به تصویر کشیده است که بی شباهت به هاورکرافتهای امروزی نمی باشد: 
ماهی که در خشکی و دریا حرکت می کند، هنگامی که با موجی سهمگین در کنار ساحل سر از آب بیرون می آورد، شکلی عجیب و رعبانگیز و جنسی نرم و قابل انعطاف دارد. دشمن به سرعت از دریا به دروازههای شهر خواهد رسید. C1 Q29
نوسترآداموس، در این رباعی، به شکلی زیبا، یک هاورکرافت امروزی را توصیف کرده است. اما برای انسان قرن شانزدهمی، تصویر چنین وسیلهای، بسیار شگفتآور و ترسناک است.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 4 مهر 1390    | توسط: مهدی    | طبقه بندی: مطالب جالب و عجیب، 21 دسامبر 2012 یا 1 دی 1391،     |
نظرات()